Cách xử lí các trường hợp viết sai hoá đơn giá trị gia tăng

(Điều 20 thông tư 39/2014/TT – BTC )

Khi người bán viết hóa đơn giao cho khách hàng đôi khi không tránh khỏi sai xót như : viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất,…Vậy người kế toán phải xử lý thế nào để đảm bảo được hóa đơn là hợp lý, hợp lệ và được cơ quan thuế chấp nhận khi quyết toán ?

Các trường hợp cụ thể và cách xử lý như sau:

vietsaihoadon

  1. Viết sai hóa đơn nhưng kế toán chưa xé ra khỏi cuống.

Trường hợp này khá đơn giản, kế toán chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai tại cuống của quyển hóa đơn.

  1. Viết sai hóa đơn và kế toán đã xé ra khỏi cuống của quyển hóa đơn:

–   TH1: Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao khách hàng.

+ Bước 1: Gạch chéo các liên hóa đơn đã viết sai

+   Bước 2: Xuất hóa đơn mới đúng giao cho khách hàng

+   Bước 3: Lưu hóa đơn viết sai và kẹp tại cuống của quyển hóa đơn

Vì hóa đơn chưa giao khách hàng nên không phải làm biên bản thu hồi hóa đơn

–   TH2: Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng nhưng cả hai bên đều chưa kê khai thuế.

+   Bước 1: Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập : sau khi thu hồi được hóa đơn viết sai , kế toán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đã lập để giải trình với thuế khi có yêu cầu.

+   Bước 2: Xuất hóa đơn mới viết đúng giao cho khách hàng: ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày làm biên bản thu hồi.

–   TH3: Hóa đơn viết sai giao cho khách hàng và cả hai bên đã kê khai thuế.

Hóa đơn viết sai là hóa đơn không hợp lệ, không có giá trị để khấu trừ thuế hay lấy làm chi phí đối với người mua, còn đối với người bán dù bạn có viết sai vẫn phải kê khai nộp thuế như bình thường.

Xử lý :

+   Bước 1: Lập biên bản xác nhận sai xót

+ Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai xót

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán, người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua bán, thuế đầu vào, đầu ra

SHARE

LEAVE A REPLY