uk essay writing services

Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán...

Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán   Căn cứ Luật kế...

Hướng dẫn xây dựng bảng lương

Tại sao phải xây dựng thang bảng lương? Theo Luật Lao Động, điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động ...

Nội dung chuẩn mực xác định hàng tồn kho

04. Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì...
dich-vu-ke-toan

Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu

Khi hạch toán hàng hóa, NVL nhập kho, nhiều bạn đã bỏ các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, thuế nhập khẩu…mình xin trích...
chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay, hiểu và làm như thế nào

Điều 4 TT96 sửa đổi điều 6 TT78 2.17. phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không...

21 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập...

Kế toán trong các doanh nghiệp luôn tìm cách đưa các khoản thu nhập sang các khoản chi không bị tính thuế, không thuộc...

Các khái niệm cơ bản trong kế toán

Tài sản và nguồn vốn Tài sản: Là những thứ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp có quyền sở hữu và...

NHỮNG GHI NHỚ SAU KHI QUYẾT TOÁN THUẾ

Vấn đề 1: Kê khai thuế GTGT Chỉ kê khai thuế khi có hóa đơn gốc (nếu là mua hàng trong nước) hoặc giấy nộp...

Chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế

Giới thiệu công ty Công ty doanh thu 3 năm là 20 tỷ, là công ty thương mại, năm 2011 có lãi, 2012-2013 lỗ, Tổng thiệt...
kế toán trọn gói

Kế toán xác định kết quả hoạt động xây lắp

2.3.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 2.3.1.1. Đặc điểm doanh thu tiêu thụ trong doanh nghiệp xây...