uk custom

Ngày ghi trên hóa đơn mua vào sau ngày nhập hàng...

Ví dụ: ngày 1/8/2015 cty A nhập hàng của cty B, có phiếu xuất kho và biên bản giao hàng của công ty B,...

Các mức phạt mới nhất về hoá đơn

Danh sách mức phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với tổ chức vi phạm STT Hành vi vi phạm Mức phạt  I. VI PHẠM VỀ...
chi phí lãi vay

Hướng dẫn viết hoá đơn

Kế toán Hùng Phát xin gửi tới các bạn hướng dẫn viết hoá đơn giá trị gia tăng Điều kiện được xuất hoá đơn Chỉ được...

Cách xử lí các trường hợp viết sai hoá đơn giá...

(Điều 20 thông tư 39/2014/TT – BTC ) Khi người bán viết hóa đơn giao cho khách hàng đôi khi không tránh khỏi sai xót...