new essays uk

Kế toán xác định doanh thu đối với doanh nghiệp cung...

Đặc điểm của kế toán dịch vụ là việc thu tiền và xuất hoá đơn có thể thực hiện trước khi đơn vị cung...
dich-vu-ke-toan

Chi phí thuê nhà

1/ Theo Điều 492, Bộ luật Dân sự năm 2005 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/6/2005) quy định: Hợp đồng thuê...
dich-vu-ke-toan

Chú ý về việc chuyển lỗ

Theo TT78, Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu...

Chi phí thuê nhà có cần hoá đơn cơ quan thuế...

Theo điều 6 TT78 (đã được sửa đổi tại TT96) 2.5. chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ,...

Chi phí xăng xe và định mức tiêu thụ

Vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng cũng có rất nhiều bạn chưa nắm rõ, bài này chia sẻ với các bạn về nội...

Những thay đổi quan trọng về thuế từ 01/07/2016

Từ ngày 01/07/2016, Luật sửa đổi bổ sung các Luật thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung...

NHỮNG GHI NHỚ SAU KHI QUYẾT TOÁN THUẾ

Vấn đề 1: Kê khai thuế GTGT Chỉ kê khai thuế khi có hóa đơn gốc (nếu là mua hàng trong nước) hoặc giấy nộp...

Chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế

Giới thiệu công ty Công ty doanh thu 3 năm là 20 tỷ, là công ty thương mại, năm 2011 có lãi, 2012-2013 lỗ, Tổng thiệt...

Các chú ý về chi phí tiền lương

Thông thường các chi phí của doanh nghiệp được xem là chi phí hợp lí nếu đó là loại chi phí phục vụ sản...

Nên làm báo cáo tài chính lỗ hay lãi

Theo suy nghĩ thông thường, khi làm báo cáo tài chính cuối năm, kế toán thường có xu hướng tăng chi phí để lợi...