Hợp đồng dịch vụ kế toán

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hợp đồng dịch vụ kế toán là một văn bản quan trọng của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài. Hùng Phát xin giới thiệu hợp đồng dịch vụ kế toán mẫu tham khảo.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu của hai bên .

Hôm nay, ngày……tháng……năm……. Hai bên tham gia hợp đồng dịch vụ kế toán gồm:

BÊN A:

CÔNG TY

Địa chỉ              :

Mã số thuế       :

Email                :

          Đại diện                       :

          Chức vụ           : Giám đốc

          (Dưới đây gọi tắt là bên A)

BÊN B:

CÔNG TY

Địa chỉ              :

Mã số thuế       :

Email                :

          Đại diện                       :

          Chức vụ           : Giám đốc

          (Dưới đây gọi tắt là bên B)

Trên cơ sở sự đồng thuận của bên A và bên B trong việc thoả thuận xác lập về nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên, hai bên nhất trí thiết lập bản Hợp đồng dịch vụ kế toán này và cùng cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội dung của Hợp đồng dịch vụ kế toán với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Bên B giúp và tư vấn cho bên A dịch vụ kế toán thuế có nội dung như sau.

 1.  Loại hình kế toán và số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng:

Hạng mục

Thông tin

Số hoá đơn hoặc  tờ khai xuất nhập khẩu

…………………………..

Sao kê ngân hàng ngân hàng

…………………………..

Bảng kê

…………………………..

Loại hình công ty

…………………………..

Doanh thu

…………………………..

Phạm vi công việc hợp đồng dịch vụ kế toán

 1. Lập tờ khai thuế môn bài
 2. Đăng ký mẫu 06, mẫu 08
 3. Báo cáo thuế GTGT hàng tháng / quý
 4. Lập tờ khai tạm tính thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) hàng quý
 5. Lập tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý
 6. Lập báo cáo tài chính cuối năm
 7. Quyết toán thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) cuối năm
 8. In sổ sách kế toán và bàn giao đầy đủ cho bên A.
 9. Bàn giao lại chứng từ sổ sách mà bên A đã bàn giao cho bên B ngay khi bên B hoàn thành hợp đồng
 10. Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có công việc phát sinh liên trong hợp đồng.
 11. Bảo mật thông tin tuyết đối số liệu kế toán và hoạt động kinh doanh của bên A kể cả  trong sau khi thực hiện hợp đồng.
 12. Đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên

Các công việc ngoài phạm vi hợp đồng dịch vụ kế toán

 1. Đăng kí bảo hiểm xã hội cho nhân viên.
 2. Các công việc kế toán nội bộ như hợp đồng lao động, bảng chấm công, đi nộp tiền thuế, giao dịch với ngân hàng, hợp đồng, theo dõi công nợ,….
 3. Đi lên cơ quan thuế nộp các loại giấy tờ
 4. Giải trình quyết toán thuế

hợp đồng dịch vụ kế toán

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 1. Ngay sau khi ký hợp đồng, cung cấp đầy đủ cho bên B các loại hồ sơ, tài liệu như (bản photo có sao y): Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng thuê, mướn, ….. và các loại giấy tờ liên quan khác nếu có.
 2. Chậm nhất đến ngày 20 hàng tháng phải cung cấp cho bên B đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng kinh tế  và các loại thông tin khác nếu có (bản scan hoặc bản photo).
 3. Thông báo cho bên B biết nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình như: Thay đổi giấy phép, thay đổi mặt hàng kinh doanh chính, trích khấu trừ thu nhập cá nhân……
 4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ do bên A cung cấp cũng như mọi vấn đề  liên quan đến hoạt động  kinh doanh của đơn vị mình.
 5. Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản và ký đầy đủ vào các loại báo cáo, hồ sơ, chứng từ, …do bên B in ra và gởi cho bên A.
 6. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định
 7. Bên A chỉ giao hồ sơ chứng từ cho người có giấy giới thiệu của bên B. Khi giao nhận phải liệt kê hoặc kiểm đếm đầy đủ theo mẫu giao nhận của bên B.
 8. Trong thời hạn còn hợp đồng, nếu bên A tự ý yêu cầu các cơ quan đến kiểm tra hoặc sau khi đã chấm dứt hợp đồng mà nhờ bên B giải trình kiểm tra thì phải tính thêm phí giải trình cho bên B.
 9. Thông báo cho bên B kịp thời các thông báo từ cơ quan thuế.
 10. Bên A tạo điều kiện thuận lợi cho bên B hoàn thành tốt công việc.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 1. Thời hạn thực hiện hợp đồng kế toán là  12  tháng. (Từ ngày…. đến ngày…. )

ĐIỀU 4:  PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Phí dịch vụ hợp đồng dịch vụ kế toán

Tổng phí dịch vụ của bên B cho các dịch vụ nêu tại điều I của hợp đồng được xác định như sau

Phí dịch vụ:   ………………

Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

 1. Phương thức thanh toán:

Đợt thanh toán

Ngày

Số tiền thanh toán (bằng số)

Số tiền thanh toán

(bằng chữ)

Đợt 1

 

…………….

…………….

Đợt 2

 

…………….

…………….

 1. Trường hợp phát sinh

Trong trường hợp số lượng hóa đơn bên A lớn hơn ……………. chứng từ / tháng thì chi phí phát sinh sẽ được tính như sau

Số tờ chứng từ phát sinh thêm

Chi phí bên A phải trả thêm

1 – 10

…………….

11 – 20

…………….

21 – 30

…………….

31 – 40

…………….

ĐIỀU 5:  PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN.

 1. Hàng tháng bên A cung cấp qua email cho bên B các chứng từ kê toán trước ngày 20 của tháng bao gồm:

   

  • Hóa đơn, bảng kê hàng hoá.
  • Các chứng từ (chứng từ ngân hàng như ủy nhiệm chi, giấy báo có, giấy báo nợ…)
  • Hợp đồng & các giấy tờ liên quan đến hợp đồng nếu có.
  • Bảng đối chiếu công nợ, bảng định mức…
  • Các chứng từ giấy tờ khác nếu có.
 2. Nếu bên A muốn bên B cử người qua lấy chứng từ tại trụ sở công ty bên A thì chi phí phát sinh thêm là 200.000 VND / 1 lần.
 3. Đối với báo cáo tài chính năm, bên A cung cấp cho bên B các chứng từ trên trước ngày 30/01 của năm tiếp theo
 4. Chậm nhất đến trước 03 ngày hết hạn nộp báo cáo bên B sẽ giao báo cáo cho bên A kiểm tra.
 5. Bên A kiểm tra và phản hồi lại cho bên A muộn nhất là 02 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo bên B gửi. Nếu trước 02 ngày của thời hạn nộp báo cáo mà bên B không nhận được phản hồi của bên A sẽ tiến hành nộp báo cáo.
 6. Bên B tiến hành nộp các loại báo cáo theo quy định.
 7. Bên A thực hiện nộp các loại thuế phát sinh (nếu có).
 8. Tất cả các trao đổi tư vấn, thay đổi phải được thông báo trực tiếp cho mỗi quên bằng văn bản hoặc email. Địa chỉ email của bên A: ……………………………….   , địa chỉ email của bên B: …………….

ĐIỀU 6:  HIỆU LỰC, NGÔN NGỮ VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 1. Hợp đồng dịch vụ kế toán này lập thành 02 bản tiếng Việt, giao cho mỗi bên giữ 01 bản có hiệu lực kể từ ngày có đủ chữ ký, con dấu của cả hai bên
 2. Hợp đồng dịch vụ kế toán này tự động được thanh lý sau khi bên A và bên B đã hoàn thành trách nhiệm của mỗi bên

 

Bên A

 

 

 

 

Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu

 

Bên B

 

 

 

 

Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu

 

Tư vấn, hỗ trợ

CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN LUẬT HÙNG PHÁT

Trụ sở chính: Số 59 ngõ 178 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hotline: 0902.254.586

Điện thoại: 046 2926 236

Email: luathungphat.vn@gmail.com

LEAVE A REPLY