Kê khai và hoạch toán thuế vãng lai

dich-vu-ke-toan
dich-vu-ke-toan

Theo TT 156, điều 28. Địa điểm và thủ tục nộp thuế

Khoản 3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên tổng số tiền thanh toán khối lượng các công trình , hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại kho bạc nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA). Kho bạc nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.

Theo đó thì khi chủ đầu tư thanh toán cho công ty qua Kho bạc thì Kho bạc giữ lại luôn 2% thuế VAT đầu ra, nghĩa là công ty bạn nộp thuế VAT đầu ra ứng với 2% trên tổng số tiền thanh toán.

Như hình dưới, vòng màu xanh là tổng số tiền chủ đầu tư trả cho công ty của bạn đã bao gồm VAT đầu ra, vòng màu đỏ là số tiền VAT Kho bạc giữ lại, vòng màu vàng là số tiền còn lại Kho bạc chuyển vào TK tiền gửi công ty bạn.

 

NDKT

chương

ngành

Mã nguồn Năm

KHV

  Chia ra
Tổng số tiền Nộp thuế Thanh toán cho đơn vị hưởng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Thanh toán tiền mua thiết bị chuyên môn 9351 026 466 42 2014 83352000 1667000 81685000
Tổng cộng 83352000 1667000 81685000

 

Tổng số tiền bằng chữ:               tám mươi ba triệu ba trăm năm mươi hai ngàn đồng

Về kê khai, hiện nay thì đã bỏ các phul lục mua vào và bán ra, như phụ lục 01-5/GTGT vẫn được nộp để rõ số tiền VAT đầu ra đã nộp.

Như hình dưới, bạn kê khai số tiền kho bạc nhà nước giữ lại vào phụ lục 01-5/GTGT

 

BẢNG KÊ SỐ THUẾ GTGT ĐÃ NỘP

CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG LẮP ĐẶT BÁN HÀNG

BẤT ĐỘNG SẢN NGOẠI TỈNH

Phụ lục 01-5/GTGT

STT

Số chứng từ nộp tiền thuế

Ngày nộp thuế

Nơi nộp tiền thuế (KHo bạc nhà nước)

Cơ quan thuế quản lý hoạt động kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh

Số tiền thuế đã nộp

Cơ quan thuế cấp cục

Cơ quan thuế quản lý

1

GNT

05/04/2015

KBNN Ba Đình

Chi cục thuế thành phố Hà Nội

Chi cục thuế quận Ba Đình

1.667.000

Tổng cộng

1.667.000

Kê khai thuế xong vào phụ lục trên thì các bạn ghi lại như bình thường, số tiền VAT đã nộp kê ở mục này sẽ tự động nhảy sang tờ khai tại chỉ tiêu 39 ( Như hình dưới) đồng thời số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau sẽ được cộng thêm đúng bằng số Kho bạc giữ lại. ( trường hợp này mình giả định doanh thu phát sinh được chủ đầu tư thanh toán trong kỳ) Như vậy việc kê khai đầu ra vẫn bình thường như kê khai hàng hóa dịch vụ bán ra.

SHARE

LEAVE A REPLY