Nên làm báo cáo tài chính lỗ hay lãi

Theo suy nghĩ thông thường, khi làm báo cáo tài chính cuối năm, kế toán thường có xu hướng tăng chi phí để lợi nhuận lỗ, tránh phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo quy định của luật thuế, không có quy định cụ thể nào về việc doanh nghiệp được lỗ trong bao nhiêu năm mà chỉ quy định doanh nghiệp được phép chuyển lỗ tối đa là 5 năm liên tục (điều 9 xác định lỗ và chuyển lỗ, thông tư 78/2014/TT-BTC). Tuy nhiên việc để lợi nhuận lỗ không phải là một ý tưởng hay, thay vào đó kế toán và doanh nghiệp nên cân nhắc việc để lợi nhuận lãi và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.  Số tiền nộp thuế TNDN không nhiều nhưng sẽ mang lại những lợi ích sau cho doanh nghiệp

  • Cơ quan thuế luôn có “cảm tình” với những công ty lãi và nộp thuế TNDN.
  • Công ty lợi nhuận lỗ là công ty nằm trong diện “rủi ro” của cơ quan thuế.
  • Khi cơ quan thuế kiểm tra, với lợi nhuận lỗ, việc đầu tiên họ bắt buộc phải làm là tìm cách loại bỏ chi phí. Nếu để lợi nhuận lãi cán bộ thuế sẽ dễ “nương tay” hơn trong việc loại bỏ các chi phí.
  • Doanh nghiệp lỗ luôn có xu hướng chuyển sang ngành khách, lĩnh vực khác thay vì duy trì công ty lỗ liên tục. Việc công ty lỗ nhiều mà vẫn duy trì liên tục là không hợp lí về mặt kinh doanh

 

Tham khảo điều 9 xác định lỗ và chuyển lỗ, thông tư 78/2014/TT-BTC

Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ

  1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
  2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ 12: Năm 2013 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2014 DN A có phát sinh thu nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2013 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2014.

Ví dụ 13: Năm 2013 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2014 DN B có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì:

+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2014;

+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2013 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

 

SHARE

LEAVE A REPLY